Tanssi Elämällesi

Tanssi Kaikille Ihmisille on syntynyt Pohjois-Amerikan länsiosissa sijaitsevien Suuren Altaan ja Ylätasankojen intiaanikansojen perinteestä. Amerikan alkuperäiskansojen nykyiset edustajat ovat elvyttäneet perinteen Äiti Maan ja kaikkien sen olentojen parantamiseksi ja uudistamiseksi. Otamme Tanssissa itse kukin henkilökohtaisen vastuun tästä parantamisen ja uudistamisen tehtävästä osana jokapäiväistä elämäämme. Tanssi suuntaa sydämen, mielen ja rukouksen voimat kohti omaa, sisäistä muutostamme. Sisäisen maailmamme on vastattava sitä, mitä haluamme nähdä ulkopuolellamme.

Kauan, kauan sitten…

… kerrottiin, että Kojootti antoi Vanhan Tanssin alunperin Shoshone/Paiute heimoille. Tanssi auttoi tuhansien vuosien ajan heimoja parantamaan ja vastustamaan tauteja, torjumaan pahoja tai vahingollisia asioita ja elvyttämään maan voimia.

Emily Hill, Itäisen Shoshone-kansan vanhin, sanoi kerran: “Laulut olivat täällä jo kauan ennen isiämme ja isoisoäitejämme. He kertoivat meille, että nämä laulut saavat ruohon kasvamaan, marjat kypsymään ja veden virtaamaan. Jos joku aavisti asioiden olevan huonolla tolalla, ja kun tiedettiin että jotain pahaa oli tulossa, oli parasta tanssia ja lähettää paha asia takaisin … takaisin sinne mistä se oli tullutkin. Tämä on tanssin tarkoitus. Tämä ei ole pelkkä tanssi.”

1800-luvulla Amerikan hallituksen linja oli tuhota kaikki, mikä kuului intiaanikansoille – kaikki kielet, tavat ja uskonnot. Monet perinteet katosivat, mutta toiset menivät ns. maan alle. Perheyhteisöt pitivät perinteitä salassa yllä turvatakseen niiden jatkumisen tuleville sukupolville. Suuren Altaan/Columbian Ylätasangon heimojen näkijät Wovoka, Smohalla ja Skolaskin tunsivat ajan haasteet. Wovokan suuri tehtävä oli luoda rotujen välinen harmonia kansoille Elämänpuun alla. “Entisaikojen tanssien tarkoitus oli kunnioittaa ja uudistaa Maata sekä ylläpitää intiaanikansojen tapoja ja perinteitä, etteivät ne katoaisi”, sanovat nykyajan perinteenkantajat. Perinteiden harjoittaminen ja suojeleminen tarkoitti olemassaolon jatkumista – ja se on totta tänäkin päivänä.

Clyde Hall, (Shoshoni/Metis FT Hallista, Idahosta) herätti Tanssin henkiin v. 1991 New Yorkin betonikanjoneissa adoptiotätinsä Emma Pohipe Dannin (Lemhi/Shoshoni) pyynnöstä, hengen ohjauksessa sekä Charles Lawrencen ja tämän paikallisyhteisön tuella. Sen jälkeen Tanssi on juurtunut moniin yhteisöihin kautta koko USA:n.

On usein sanottu: “Tanssiessasi tätä Tanssia elämäsi TULEE muuttumaan”. Ei vain jokainen tanssija, vaan Tanssi itsekin on koko ajan muuttunut ja kehittynyt. Siitä on tullut jotain muuta kuin mitä vanha natayaa-seremonia oli Suuren Altaan esivanhempien aikana. Se on yhä kuitenkin perinteinen seremonia, joka noudattaa perinteisiä linjoja. Juurensa tuntien se on voinut kukoistaa ja menestyä, ja muuttaa Suuren Mysteerin avulla ihmisten elämää paremmaksi. Siitä on todella tullut Tanssi Kaikille Ihmisille. Se elää omaa elämäänsä!

Tanssi Tänään

Tanssin tarkoitus on tänäkin päivänä parantaa ja uudistaa meitä, perheitämme ja Äiti Maata. Aikamme on täynnä haasteita ja tehtäviä. Olemme ehkä unohtaneet miten rukoillaan, miten annetaan ja otetaan vastaan aitoa tukea, ja miten elävöitetään oma sydän ja elämä Hengellä. Arjen tuoksinassa saatamme myös unohtaa, miten paljon meillä onkaan parannettavaa! Maailmanlaajuisten ja henkilökohtaisten mullistusten keskellä tarvitsemme kipeästi seremonian läsnäoloa elämässämme.

Tanssimme on pyhä ja voimakas seremonia, joten suhtaudumme siihen kunnioituksella ja nöyryydellä. Tanssimme ei ole työpaja, ei muinaisjäännös eikä kopio vanhasta – se on elävä traditio! Emme puhu siitä kevytmielisesti emmekä kehuskele sillä. Harjoitamme sitä vain hyvää tarkoittaen itsemme, Äiti Maan ja sen olentojen hyväksi.

Vuonna 2010 Tanssi Kaikille Ihmisille vietti 20-vuotispäiväänsä. Tanssi auttaa nyt kaikkia, jotka astuvat sen piiriin hyvällä tahdolla ja vahvalla aikeella muuttua. Kuluneen 25 vuoden aikana olemme rukoilleet ahkerasti, ja olemme tehneet kovasti työtä toteuttaaksemme uusin tavoin näkyä rotujen harmoniasta ja kansojen piiristä Elämänpuun alla. Jokainen osallistuja saa kokemuksen sydämeensä ja voi viedä sen mukanaan ravitsemaan ja inspiroimaan omaa perhettään, ystäviään ja yhteisöjään.

Tanssi on syntynyt näystä. Jotta se eläisi vielä seuraavat 25 vuotta, meidän on löydettävä yhteinen näkymme. On löydettävä ne polut, energiat ja inspiraatio, joiden avulla voimme kulkea askel askeleelta aina seitsemänteen sukupolveen saakka. Tanssi elää jokaisen mukaan tulevan tanssijan henkilökohtaisesta ja kollektiivisesta näystä. Jokaisella on palapelin osanen, ja olemme kaikki osa suurempaa kertomusta. Jokaista ääntä Elämänpuun alla on kuunneltava.

Muistakaamme, että “kaikki voima on piirissä”. Yhteisessä seremoniassa piirimme voima ja selkeys tuhatkertaistuu. Kutsumme on teille kaikille – tuo oma äänesi, oma korkein näkysi, omat unelmasi ja omat rukouksesi Elämänpuun juurelle. Voimme vaikuttaa maailman parantamiseen vain, jos muutamme ensin itsemme. Siihen meillä on todellinen valta. Ja ellemme tee sitä nyt, niin koska sitten?